Om festivalen

Bakgrunn

Økofestivalen ble første gang arrangert i 2006, med ønske om å vise Sande som en god og fremtidsrettet økokommune. Initiativet til festivalen ble tatt av Svein Edvardsen daværende daglig ledere for kommunens næringskontor (Nordre Vestfold næringsutvikling). Det var et felles ønske om å vise Sande som en slagkraftig økokommune. Sande har lenge vært et tyngdepunkt innen økologisk landbruk, og er på landsbasis en av de største og beste på produksjon av økologiske grønnsaker.Drivkraften er å vise et mangfold av økologiske produkter og økologisk produksjon som et godt og fremtidsrettet alternativ.

Mål

Festivalen er den eneste økologiske festivalen i Norge og er også det største og mest omfattende arrangementet i året i Sande. Således kan festivalen både fylle et nasjonalt, regionalt og lokalt behov. Festivalens formål er å skape større og mer omfattende forståelse for økologi i vid forstand.

Sande sentrum

3070 Sande i Vestfold

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon